Skribent
Publicerad
2011-12-07

Villkor

Villkor företag inrikes

Leveransvillkor fakturakund
För mindre beställningar där varorna  skickas som ett paket under 20kg så debiterar vi fast frakt- och emballageavgift om 99,00 kr på varje order.

För större beställningar där volymen alternativt vikten är så stor att det inte går att skicka som vanligt paketgods förbehåller vi oss rätten att ta ut ett frakttillägg på 250kr/per pall eller styckegods.

Om ett enskilt kolli överstiger 20 kg eller har en längd plus omkrets över 150 cm kan ett frakttillägg tillkomma.


Eventuella restorder skickas ihop med nästa order.

För ej uthämtade paket som går i retur till oss förbehåller vi oss rätten att debitera en avgift på 10% av ordervärdet dock minst 250kr.

Ovanstående gäller om ej annat avtalats.
Vid annan leveransadress tillkommer frakt.

Leveransvillkor efterkrav
Order som levereras mot efterkrav påförs 100kr.
För mindre beställningar där varorna  skickas som ett paket under 20kg så debiterar vi fast frakt- och emballageavgift om 99,00 kr på varje order.

För större beställningar där volymen alternativt vikten är så stor att det inte går att skicka som vanligt paketgods förbehåller vi oss rätten att ta ut ett frakttillägg på 250kr/per pall eller styckegods.

Ni får en komplett leverans, dvs vi inväntar ev. restnoterade produkter före leverans. Ni kan även kontakta oss så vi kan se över möjligheterna att ändra Er till fakturakund.

För outlösta paket förbehåller vi oss rätten att debitera en avgift på 10% av ordervärdet dock minst 250kr.

Ovanstående gäller om ej annat avtalats.

Saknat eller skadat gods
Stämmer inte antalet kolli med följesedel eller fraktsedel skall detta anmälas till Transportören innan frakthandlingen kvitteras, samma förfarande vid skada på försändelsen.

Anmälan om felleverans skall göras via vår hemsida inom 7 arbetsdagar efter mottagandet av leverans.

Betalning
Efter sedvanlig kreditprövning med kreditförsäkring, faktura 30 dagar netto.
Postförskott.
Mervärdesskatt (moms) tillkommer på angivna priser.
Dröjsmålsränta debiteras med 8% + riksbankens referensränta per månad.

Returer
Samtliga returer måste ha returnummer (RMA). Returen är dock först godkänd när vi kontrollerat varan. Ett RMA-nummer är giltigt i högst 2 veckor. Returer som sker senare än 2 veckor efter mottagandet accepteras ej. Varan skall returneras i orginalförpackning och får ej ha varit inkopplad/använd. Vid retur av varor minskas kreditbeloppet med 20%, dock minst 100 kr. Retur av vara till ett värde under 100 kr accepteras därför ej. Retur av defekta produkter genomförs enligt rutiner som anges på vår hemsida under rubriken ”Service & Support”. Vid returer, där det konstateras att varan ej är defekt, debiteras en testavgift per returnerad artikel på 300 kr. Produkterna skickas tillbaka på kundens egen bekostnad.

Garantier
Har garanti lämnats av tillverkaren har köparen de rättigheter som lämnats i detta garantiåtagande.
För uppfyllande av detta garantiåtagande hänvisas till auktoriserade serviceombud.
Order Nordic svarar i ovanstående fall inte för fel eller brister i produkterna.
Telefonnummer och adresser för olika tillverkare/serviceombud hittar ni under Service & Support som inloggad användare.