Skribent
Andrea
Publicerad
2011-11-25

Order Nordic AB bedriver ett aktivt miljöarbete

Order Nordic AB är en av de ledande distributörerna inom teknik och tillbehör, där ett aktivt miljöarbete är en av grundpelarna för vårt arbete.

  • Vid inköp av produkter ska vi i den mån det är möjligt välja produkter som är miljöanpassade.
  • Vi ska använda oss av energieffektiva transporter och transportmedel i den utsträckning det är möjligt och försvarbart.
  • Vi ska säkerställa att hanteringen av våra produkter sker på ett sätt som är säkert för miljön och inte är skadlig för människors hälsa.
  • Våra anställda skall hållas engagerade i miljöarbetet och inneha den miljöutbildning som krävs för sina arbetsuppgifter.
  • Vi skall uppfylla samhällets miljökrav, förebygga föroreningar och kontinuerligt förbättra vårt miljöarbete.
  • Vi ska hushålla med våra resurser och göra så mycket som möjligt av så lite som möjligt.

Order Nordic AB är miljöcertifierade enligt ISO14001.

Om ni har några frågor kring vårt miljöarbete kontakta oss via
e-post: miljo@order.se

 

miljöcertifierade